Algemene voorwaarden van de service (voor organisatoren)

Door het gebruik van wetickets.nl website (‘Service’), een dienst van weTickets , gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door de volgende bepalingen en voorwaarden. weTickets behoudt zich het recht om te bijwerken en verander de Voorwaarden van de Service zonder voorafgaande kennisgeving. Nieuwe functies die ter uitbreiding of verbetering van de Service, met inbegrip van middelen en instrumenten, is onderworpen aan de Voorwaarden van de Service. Voortgezet gebruik van de dienst na dergelijke wijzigingen wordt uw instemming met deze wijzigingen. Overtreding van een van de onderstaande voorwaarden zal resliteren in de beëindiging van uw account. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat weTickets niet verantwoordelijk voor de inhoud geplaatst op de service en u toch kunt worden blootgesteld aan deze stoffen. U gaat ermee akkoord om de Service te gebruiken op eigen risico.


Account Voorwaarden • U bent een mens.

 • U heeft minstens de leeftijd van volwassen.

 • U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en wachtwoord. weTickets kan niet en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting de veiligheid.

 • U bent verantwoordelijk voor alle inhoud geplaatst en de activiteit die zich voordoet onder uw account.

 • U mag weTickets niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden.


Wijzigingen in weTickets en prijzen • weTickets behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, met of zonder kennisgeving.

 • weTickets behoudt zich het recht elk moment en van tijd tot tijd weTickets (of een deel daarvan) te wijzigen of te beëindigen (tijdelijk of permanent) met of zonder kennisgeving.

 • weTickets is niet aansprakelijk jegens u of enig derde partij voor een wijziging, prijswijziging, schorsing of opheffing van weTickets.


Copyright en inhoud Eigenaar • Wij claimen geen intellectuele eigendomsrechten over het materiaal dat u aan weTickets upload. Uw profiel en geupload materialen blijven de jouwe. Echter, door het publiceren van uw shop, gaat u ermee akkoord om dit door anderen te laten bekijken en uw inhoud te delen.

 • weTickets scant inhoud niet van te voren, maar weTickets en haar aangestelde heeft het recht (maar niet de verplichting) om inhoud te weigeren of enige inhoud die beschikbaar is via weTickets te verwijderen.

 • De uitstraling van weTickets valt onder het auteursrecht © weTickets. Alle rechten voorbehouden. U mag niet een gedeelte van de HTML / CSS of visuele design elementen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van weTickets dupliceren, kopiëren of hergebruiken.


Algemene Voorwaarden • Uw gebruik van weTickets is voor uw eigen risico.

 • U begrijpt dat weTickets derde partij-verkopers en hosting partners gebruikt om de nodige hardware, software, netwerken, opslag, en de daarmee samenhangende technologie die nodig is om weTickets uit te voeren.

 • Je mag weTickets niet wijzigen, aanpassen, hacken of een andere website maken om zo ten onrechte impliceren dat het wordt geassocieerd met weTickets.

 • U gaat ermee akkoord niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen (of enig deel van weTickets), het gebruik van weTickets of de toegang tot weTickets zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van weTickets te exploiteren.

 • We kunnen, maar hebben geen verplichting daar toe om inhoud en accounts verwijderen met inhoud die onwettig, offensief, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of welke partij’s intellectuele eigendom of deze Algemene Voorwaarden dienst.

 • Verbaal, fysiek, schriftelijk of ander misbruik (inclusief bedreigingen van misbruik of vergelding) van een weTickets klant, medewerker, lid of functionaris zal resliteren in onmiddellijke beëindiging van uw account.

 • U begrijpt dat de technische verwerking en overdracht van weTickets, inclusief uw inhoud, kan worden overgedragen en ongecodeerde bestaan uit (a) overdracht via verschillende netwerken, en (b) wijzigingen en aanpassingen aan de technische vereisten van aangesloten netwerken of apparaten.

 • U mag geen ongewenste email of “spam” uploaden of plaatsen.

 • Als uw bandbreedte hoger is dan de gemiddelde bandbreedte gebruik (zoals uitsluitend bepaald door weTickets) van andere weTickets klanten, behouden wij ons het recht voor om onmiddellijk uit te schakelen uw account of beperken op uw bandbreedte.

 • Het is verboven om wormen, virussen of code van een destructieve aard te verzenden.

 • weTickets garandeert niet dat (i) de dienst aan uw specifieke eisen zal voldoen, (ii) weTickets ononderbroken, tijdig, veilig of foutvrij, (iii) de reslitaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst worden nauwkeurig of betrouwbaar is, (iv) de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal gekocht of verkregen door u via weTickets aan uw verwachtingen voldoen, en (v) alle fouten in weTickets zal worden gecorrigeerd.

 • U begrijpt en gaat ermee akkoord dat weTickets niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, bijkomende of typische schade, inclusief maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of andere ongedefinieerde verliezen (zelfs als weTickets hoogte werd gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade) als gevolg van: (i) het gebruik of de onmogelijkheid om de dienst te gebruiken, (ii) de kosten van aanschaf van vervangende goederen en diensten die voortvloeien uit alle goederen, gegevens, informatie of diensten gekocht of verkregen of berichten ontvangen of transacties die zijn aangegaan via of vanaf de betekening, (iii) onbevoegde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens; (iv) verklaringen of gedrag van derden op de dienst; (v) of een andere kwestie met betrekking tot de dienst.

 • Als enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig worden beschouwd of om welke reden onuitvoerbaar is, dan wordt die bepaling scheidbaar worden geacht van deze Gebruiksvoorwaarden en doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.Gebruik weTickets helemaal vrijblijvend, u heeft binnen 2 minuten een fantastische e-ticketshop. Probeer het nu!

Registreer nu gratis!